Szkolenia


W ramach świadczonych usług BHP zapewniamy:

 • Audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001.
 • Stały nadzór w ramach wykonywania zadań służby BHP.
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP.
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów BHP.
 • Pełną obsługę postępowań powypadkowych.

Konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy i innych przepisów w zakresie BHP, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP.

Ochrona przeciwpożarowa:

 • Przeglądy i konserwacja gaśnic.
 • Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Badanie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Legalizacja UDT zbiorników oraz wyrzutników.
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
 • Wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy.

      Swoim zasięgiem obejmujemy obszar województwa śląskiego. Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest porządek i harmonia we wnętrzach oraz w otoczeniu, dlatego  też naszym celem jest oferowanie usług najwyższej jakości.