Rodo


Zapewniamy:

 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych;
 • prowadzenie wymaganych audytów wewnętrznych na podstawie rekomendacji RODO;
 • opracowanie dokumentacji ODO, zgodnie z przepisami RODO;
 • kontrola legalności przetwarzania zbiorów danych, zgodnie z przepisami RODO;
 • nadzór realizacji obowiązków, zgodnie z przepisami RODO;
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania lub rejestrów kategorii czynności przetwarzania zgodnych z RODO;
 •  przeprowadzania wewnętrznych szkoleń dla pracowników, zgodnie z RODO;
 • zarządzanie upoważnieniami, oświadczeniami i umowami poufności;
 • organizacja formalnych zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zgodnie z przepisami RODO;
 • opracowanie szacowania ryzyka wraz z wyznaczeniem zabezpieczeń zgodnych z RODO;
 • zarządzanie w sytuacjach wystąpienia incydentów bezpieczeństwa i sporach;
 •  reprezentowanie Administratora w kontaktach z Organem Nadzorczym;
 •  opiniowanie dokumentów organizacji pod kątem zgodności z przepisami RODO;
 • współpraca z informatykami w zakresie wdrażania zabezpieczeń informatycznych;
 • kontrola zgodności oprogramowania z przepisami RODO.

Przygotowanie systemów informatycznych do wymogów GDPR/RODO:

 • analiza środowiska informatycznego klienta;
 • analiza zabezpieczeń infrastruktury informatycznej klienta;
 • dobór rozwiązań dla zapewnienia wymagań GDPR/RODO i przeprowadzenie procesu zakupowego;
 • wdrożenie wymaganych rozwiązań;
 • dobór i wdrożenie wymaganych środków bezpieczeństwa.

Przygotowania systemów informatycznych do wymagań GDPR/RODO wraz z kompleksowym wdrożeniem dokumentacji.