Pierwsza Pomoc

Podstawowe szkolenie pierwszej pomocy skierowane jest do firm, korporacji oraz klienta indywidualnego.
W ciągu 6 godzin szkolenia omawiane są takie tematy jak postępowanie z  poszkodowanym nieprzytomnym, w stanach zagrożenia życia, resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora AED.

Bez względu na to czy kiedykolwiek zetknąłeś się z Pierwszą Pomocą, to szkolenie jest dla Ciebie.

6 – godzinne.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 2. Łańcuch przeżycia.
 3. Bezpieczeństwo ratownika. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 4. Ocena stanu poszkodowanego (ABC) i wezwanie pomocy.
 5. Pozycja bezpieczna.
 6. Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa (RKO).
 7. RKO z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.
 8. Postępowanie w stanach zagrożenia życia:
 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • zakrztuszenie,
 • Pierwsza pomoc w stanach nagłych:
 • drgawki,
 • omdlenie,
 • ostra reakcja alergiczna,
 • duszność,
 • urazy kostno-stawowe,
 • krwotoki zewnętrzne, krwawienie z nosa,
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,
 • wypadek komunikacyjny.