Niszczenie dokumentacji


Prace związane z brakowaniem dokumentacji obejmują:
– wydzielenie dokumentów przeterminowanych, których zgodnie z przepisami okres przechowywania minął,
– transport dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia,
– niszczenie dokumentów w profesjonalnych maszynach niszczących zgodnie z obowiązującą normą DIN 66399,
– po zniszczeniu dokumentacji wystawiany jest certyfikat potwierdzający jej zniszczenie.
Oszczędzasz czas swój i swoich pracowników – usługa nie wymaga Twojego zaangażowania
Oszczędzasz koszty – unikasz zakupu i serwisowania niszczarek, ich serwisowania, zakupu dodatkowych materiałów (worków), wywozu ścinek i ich zgodnej z prawem utylizacji
Wprowadzasz jednolity standard polityki bezpieczeństwa informacji – nie ryzykujesz niekontrolowanego wycieku informacji
Dostajesz certyfikat niszczenia – potwierdza on zgodne z prawem trwałe zniszczenie danych i informacji
Nie angażujesz własnych zasobów – zamiast na niszczeniu możesz skoncentrować się rozwijaniu własnego przedsiębiorstwa
Odbierzemy od Ciebie wszelkie nośniki optyczne (płyty CD, DVD) poddamy je bezpiecznemu zniszczeniu metodą mechaniczną, zgodną z zaleceniami normy DIN 66399.