Zapewniamy:
 
 
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych;
- prowadzenie wymaganych audytów wewnętrznych na podstawie rekomendacji RODO;
- opracowanie dokumentacji ODO, zgodnie z przepisami RODO;
- kontrola legalności przetwarzania zbiorów danych, zgodnie z przepisami RODO;
- nadzór realizacji obowiązków, zgodnie z przepisami RODO;
- prowadzenie rejestru czynności przetwarzania lub rejestrów kategorii czynności przetwarzania zgodnych z RODO;
- przeprowadzania wewnętrznych szkoleń dla pracowników zgodnie z RODO;
- zarządzanie upoważnieniami, oświadczeniami i umowami poufności;
- organizacja formalnych zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zgodnie z przepisami RODO;
- opracowanie szacowania ryzyka wraz z wyznaczeniem zabezpieczeń zgodnych z RODO;
- zarządzanie w sytuacjach wystąpienia incydentów bezpieczeństwa i sporach;
- reprezentowanie Administratora w kontaktach z Organem Nadzorczym;
- opiniowanie dokumentów organizacji pod kątem zgodności z przepisami RODO;
- współpraca z informatykami w zakresie wdrażania zabezpieczeń informatycznych;
- kontrola zgodności oprogramowania z przepisami RODO.
 
Przygotowanie systemów informatycznych do wymogów GDPR/RODO:
- analiza środowiska informatycznego klienta;
- analiza zabezpieczeń infrastruktury informatycznej klienta;
- dobór rozwiązań dla zapewnienia wymagań GDPR/RODO i przeprowadzenie procesu zakupowego;
- wdrożenie wymaganych rozwiązań;
- dobór i wdrożenie wymaganych środków bezpieczeństwa.
 
Przygotowania systemów informatycznych do wymagań GDPR/RODO wraz z kompleksowym wdrożeniem dokumentacji.
 
Outsourcing IT:
 
- stała i kompleksowa obsługa informatyczna klienta;
- nadzór nad infrastrukturą informatyczną klienta, monitorowanie i zarządzanie;
- analiza potrzeb i doradztwo w zakresie rozwiązań IT;
- wdrożenia i migracje;
- wsparcie i szkolenie użytkowników;
- analiza i projektowanie infrastruktury informatycznej;
- dostawa i wdrożenie serwerów, macierzy i pozostałego sprzętu komputerowego;
- wirtualizacja zasobów klienta.
 
Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska IT klienta:
- systemy antywirusowe;
- bezpieczeństwo sieci;
- kopie bezpieczeństwa;
- sieci VPN.
 
Copyright ©2017 ILERI, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 32