Jeśli rozważasz digitalizację firmowych zasobów informacyjnych i stworzenie elektronicznego archiwum dokumentów, poznaj nasze rozwiązania, które

pomogą zwiększyć wydajność pracy i zyskać przewagę nad konkurentami.

W dzisiejszym, zdominowanym przez systemy informatyczne świecie biznesu, dokumenty papierowe coraz częściej zastępowane są w procesie archiwizacji

elektronicznej ich wersją cyfrową - przyspiesza to obieg informacji i ułatwia zarządzanie dokumentacją.

 

Dokumenty księgowe, t.j. faktury, dokumenty kadrowe, t.j. teczki osobowe, dokumenty finansowe, t.j. raporty i sprawozdania wymieniane są między użytkownikami drogą elektroniczną - tworzenie archiwum dokumentów elektronicznych to wymóg nowoczesnego świata.

Istotnym czynnikiem skłaniającym do rozważenia skanowania i digitalizacji oraz stworzenia elektronicznego archiwum dokumentów jest także wydajniejsze

wykorzystanie powierzchni biurowej - przechowywanie dużych ilości dokumentów papierowych na terenie siedziby przedsiębiorstwa generuje dodatkowe,

zbędne koszty.

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 

Przeprowadzimy bezpłatny audyt – sprawdzimy, w jakim obszarze należy wykonać skanowanie dokumentacji, jakie są Państwa potrzeby w zakresie

digitalizacji zasobów informacyjnych - nie wszystkie dokumenty muszą zostać zeskanowane. Ustalimy zakres usługi, obejmujący m. in. określenie ilości

i jakości dokumentów, ich formatów, konieczności rozszywania i ponownego zszywania, zakresu indeksacji, a także dalszej integracji z systemami

użytkownika. Przygotujemy metodologię dla stworzenia elektronicznej teczki osobowej, co przyspieszy pracę działu kadr. Zaproponujemy stworzenie

archiwum dokumentów elektronicznych (faktur, teczek osobowych, zleceń, umów itp.), które zasilać będzie elektroniczny obieg dokumentów - workflow.

 

Zapewnimy bezpieczny transport Twoich dokumentów.

Copyright ©2017 ILERI, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 33