Szkolenia z pierwszej pomocy udowadniają, że pierwsza pomoc to proste niewymagające wykorzystania przyrządów działa. Wymagają od osoby która udziela pomocy wyłącznie podstawowej wiedzy w tym zakresie, dlatego tym bardziej warto odbyć szkolenie, które w przyszłości może okazać się bezcenne. Dążymy do tego, aby jak najwięcej osób znało zasady udzielania tej kluczowej pierwszej pomocy. 

 

Pierwsza pomoc to przede wszystkim prawidłowe i bezpieczne dla ratującego nawiązanie pierwszego kontaktu z poszkodowanym, co pozwala prawidłowo  i trafnie ocenić stan, w jakim się on znajduje oraz podjąć decyzję co do dalszych działań.

Oferowane przez nas szkolenie z pierwszej pomocy prowadzone jest w sposób profesjonalny a także kompleksowy poprzez doświadczonych ratowników medycznych, przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych i profesjonalnego sprzętu szkoleniowego. Program szkolenia z pierwszej pomocy obejmuje kilka kluczowych obszarów tematycznych.

Należą do nich, podstawy prawne i zasady postępowania w miejscu zagrożenia, jak również  bloki tematyczne związane z poszczególnymi rodzajami urazów. Są to;

- zatrucia i oparzenia;

- zadławienie, krwawienie iw wstrząsy;

- urazy głowy, oczu i klatki piersiowej;

- złamania, zwichnięcia, porażenie prądem, oraz urazy związane z agresją zwierząt;

wraz z resuscytacą i postępowaniem z nieprzytomnym poszkodowanym. 

Ponadto szkolenia z pierwszej pomocy dotyczą również zakładowego systemu pierwszej pomocy, w tym punkty z apteczkami.

Copyright ©2017 ILERI, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 29